Zum Hauptmenü Zum Inhalt

Revisie door meertalige vertalers

De revisieafdeling van Lingua-World werkt naar het vier-ogenprincipe.

Meertalige vertalers corrigeren alle tekstsoorten in al onze werktalen. We verbeteren niet alleen tik- en schrijffouten, maar we letten ook op zinsbouw, grammatica, formuleringen, interpunctie en spelling.

Vertaalde teksten worden op vertaalfouten en onnauwkeurigheden gecontroleerd en indien nodig aangepast. Lingua-World levert alleen ondubbelzinnige en taalkundig correcte vertalingen geleverd.

Bovendien reviseren en vertalen uitsluitend moedertaalsprekers bij ons.
Onze tarieven voor revisie delen we u graag op aanvraag mee.

open menu affaire +49 221 941030