Zum Hauptmenü Zum Inhalt

Lokalisatie van software

Software is er om te functioneren. Het best doet hij dat eenvoudig, zo intuïtief mogelijk en betrouwbaar in alle omstandigheden. Dat lukt enkel als elk beeldscherm, elk menu en elke knop op de ervaringen en verwachtingen van de gebruikers afgestemd zijn, met andere woorden dus gelokaliseerd.

In Italië, China of Zuid-Amerika: om uw software de prestatie te laten leveren die hij moet leveren, gaan we bij softwarelokalisatie even grondig te werk als bij websitelokalisatie. We letten op:

  • de kwaliteit van de vertaling
  • de taalkundige bijzonderheden
  • de culturele verschillen
  • de precisie van zinnen, woorden en beelden
  • de formele en wettelijke aspecten
  • de voorbereiding

Andere landen, andere richtlijnen, andere wetten

Formele en wettelijke aspecten zijn bij het lokaliseren van uw software zeer relevant. Uw boekingssysteem moet de schrijfwijze voor decimalen bij hoeveelheden en prijzen die typisch is voor een land begrijpen. En uw programma voor de berekening van belastingen moet de belastingwetgeving van het betreffende land kennen. Vergelijkbaar zijn nationale, wettelijke voorwaarden en vereisten, bv. bij het lokaliseren van artsensoftware. Zuiver vertalen brengt in dat geval weinig op en ook op de taalkundige bijzonderheden ingaan, volstaat niet. Om die reden lokaliseren bij ons enkel vakspecialisten.

Stoppen op het hoogtepunt

U kent het wellicht wel: sommige programma's vallen in het Duits moeilijker te bedienen dan in het Engels. Vaak komt dat omdat er te veel vertaald werd. Als uw klant bv. op zoek is naar de "login" en enkel de "aanmelding" vindt, verliest hij waardevolle seconden en scoort uw software een minpunt. Daarom is de juiste maat ook een onderdeel van lokalisatie.

Juist, samenhangend en getest

CRM-, goederenbeheer- of boekhoudkundig systeem: om ervoor te zorgen dat uw software in de doeltaal even goed werkt als in de brontaal, wordt hij na het lokaliseren getest en verbeterd tot hij aan onze hoge eisen voldoet.

open menu affaire +49 221 941030