Zum Hauptmenü Zum Inhalt

(Gespecialiseerde) vertalingen door gekwalificeerde vakvertalers

Een gespecialiseerde vertaler moet niet alleen zijn eigen moedertaal en vreemde talen perfect beheersen, maar moet ook thuis zijn in het vakgebied. Bovendien moeten ook de terminologie en het jargon zowel in de bron- als de doeltaal tot zijn kennis behoren. Lingua-World werkt wereldwijd samen met gespecialiseerde vertalers voor alle vakgebieden die u zich kunt inbeelden. Alle vertalers die voor ons werken, hebben ofwel vreemde talen gestudeerd, ofwel gekwalificeerde opleidingen aan technische hogescholen of vakscholen gevolgd.

Wat maakt vertaalbureaus van Lingua-World zo bijzonder en anders?

We zetten uitsluitend moedertaalsprekers als vertaler of tolk in, zodat enkel gespecialiseerde vertalingen van de hoogste kwaliteit worden geleverd. Tijdens het vertalen zoeken moedertaalsprekers al onmiddellijk een oplossing voor de verschillen in denkwijze tussen de talen en de daarmee verbonden culturen. Het effect op de lezer dat de auteur voor ogen had, blijft dus zo behouden. 

De gespecialiseerde vertalers van Lingua-World beheersen niet alleen de eigen moedertaal en vreemde talen perfect, maar ze zijn ook thuis in het desbetreffende vakgebied en de respectievelijke terminologie en het jargon.

Vakgebieden:

Economische documenten

 • algemene correspondentie, offertes, (juridische) adviezen
 • getuigschriften, documenten in verband met een werkloosheidsuitkering /WW-uitkering, ontslagdocumenten 
 • balansen, jaarverslagen, verslagen, salarisadministratie 
 • officiële beschrijvingen van patenten 
 • technische gegevens 
 • productbeschrijvingen en onderhoudshandleidingen 
 • richtlijnen 
 • algemene voorwaarden 

Technische documenten

 • gebruikershandleidingen, handleidingen/gebruiksaanwijzingen
 • technische handboeken, oefenboeken en software 
 • veiligheidsaanwijzingen 
 • cursusmateriaal 

Juridische documenten

 • contracten, oorkondes en akten
 • wetsteksten 
 • rechterlijke besluiten en gerechtelijke stukken 
 • vonnissen en arrestatiebevelen 
 • verzoeken om rechtshulp, formulieren 
 • processen-verbaal van verhoren, conclusie van eis 

Medische documenten

 • medische vakliteratuur 
 • scripties, verhandelingen en masterproeven/-scripties 
 • bijsluiters 
 • (invul)formulieren 
 • medische rapporten 

Marketingmateriaal

 • reclameteksten 
 • persberichten, reportages, interviews 
 • catalogi, flyers en brochures 
 • homepages/websites 
 • vakartikelen 
 • PowerPoint-presentaties 

Persoonlijke documenten 

 • sollicitatiestukken 
 • diploma's 
 • oorkondes en akten 
 • literaire teksten 

Lingua-World onderscheidt zich van andere vertaalbureaus doordat we de afgesproken levertermijnen stipt nakomen, flexibel en snel werken, alle gegevens geheimhouden en uitsluitend moedertaalsprekers inzetten. Elke aanvraag wordt uitgebreid geanalyseerd zodat we kunnen ingaan op uw individuele behoeften en een dienstenpakket op maat kunnen samenstellen. Zo wordt ook de kwaliteit van het eindproduct verzekerd.  Ons gekwalificeerde team staat u met raad en daad bij.  

Als extra service kunnen we een proefvertaling voor u maken. Nog voor u een bestelling plaatst, kunt u er zich zo van gewissen dat onze vertaalbureaus over de nodige competenties beschikken om gespecialiseerde teksten uit alle vakgebieden te vertalen. 

Neem contact met ons op en we geven u graag advies. 

open menu affaire +49 221 941030