Zum HauptmenüZum Inhalt

Wij tolken voor u in alle talen, branches en situaties

Voor welke situatie hebt u een tolk nodig? Of hebt u er meerdere nodig? Wie zijn uw gasten of zakelijke partners? Om welk onderwerp gaat het? Wat is uw doel?

Dat alles is voor ons van belang om de juiste tolk voor u te vinden. Of het nu voor een conferentie of een onderhandeling over een contract is, of voor de rechtbank of televisie.

Uw tolken zijn steeds native speakers
met taal- en beroepskwalificaties.

Bovendien zijn uw tolken sociaal vaardig zodat uw internationale gesprekken tot succes zullen voeren. Want naast de gesproken taal brengen ook klemtoon, mimiek en gebaren belangrijke boodschappen over voor beide partijen. Natuurlijk hebben al onze tolken een geheimhoudingsplicht.

"Taalbarrières maken het internationale rechtsverkeer niet gemakkelijker. Met Lingua-World verdwijnen die barrières. Wij werken al jaren samen met Lingua-World en niet alleen vanwege de kwaliteit van de vertalingen, maar vooral omdat de werkelijk uitstekende service overtuigt. Onze cliënten zijn tevreden en als je als advocatenkantoor een Chinese vertaling kunt leveren van een overeenkomst, terwijl de cliënt zit te wachten in de lobby van een hotel in Beijing, dan is dat goud waard. Lingua-World heeft ons wel vaker een prima figuur laten slaan. De cliënt heeft overigens het contract getekend."

Christian Franz, LL.M. Bötcher Dretzki & Franz Rechtsanwälte, Düsseldorf

Simultaan tolken: snel verstaan en snel verstaan worden

Simultaan tolken is de oplossing bij conferenties, symposia, live uitzendingen, met veel sprekers die ook de anderen moeten verstaan. Desgewenst kunnen wij u ook de modernste conferentietechniek bieden.

Tolken tijdens onderhandelingen: een veilig gevoel aanbieden en argumenteren

Vooral tijdens onderhandelingen telt niet alleen de vraag wat, maar ook hoe Om er zeker van te zijn dat beide aspecten goed overkomen bij u en uw gesprekspartner, hebben wij voor iedere onderhandeling de juiste tolk voor u. Afhankelijk van het soort en de duur van de onderhandeling kan het zinvol zijn meerdere tolken steeds korte stukjes van het bedoelde, zoals vraag en antwoord, in de doeltaal te laten weergeven. Wij zijn graag bereid u te adviseren.

Beëdigde tolken

Bij rechtbanken, politie en andere overheidsinstanties worden alleen beëdigde tolken toegelaten.
Ook die tolken hebben wij in huis: zij zijn beëdigd, hebben blijk gegeven van persoonlijke geschiktheid en deskundigheid en zijn verplicht tot geheimhouding en onpartijdigheid, net als al onze overige tolken en vertalers.

Conferentietechniek

Hetzij live, per videoverbinding of via het internet, voor uw conferentie kunnen wij u naast onze hooggekwalificeerde tolken ook de modernste techniek ter beschikking stellen. Voorbeelden:

  • installaties voor simultaan tolken
  • installaties voor de begeleiding van personen
  • installaties voor de projectie van videobeelden en data
  • gespreksinstallaties, zoals microfoons en headsets
  • geluidsinstallaties 
  • videoregistratie 
U heeft behoefte aan een heel speciale voorziening? Neemt u dan vooral contact op met ons!
open menu affaire +49 221 941030