Zum Hauptmenü Zum Inhalt

Beëdigde tolken

Voor een goede en rechtvaardige rechtsgang: beëdigde tolken voor instanties en rechtbanken van Lingua-World.

De beroepstitel "tolk" is in Duitsland niet beschermd, zodat in principe iedereen met een min of meer goede kennis van vreemde talen zijn diensten op de vrije markt kan aanbieden. De zaak ligt anders wanneer het tolken plaatsvindt binnen het justitiële domein, bijvoorbeeld bij de politie of voor de rechtbank. Hiervoor worden alleen vakkundige personen gekozen die hun beroepsmatige, taalkundige en ook persoonlijke bekwaamheid hebben aangetoond en die in Duitsland daarom de titel beëdigde of gemachtigde of ook officieel benoemdetolk-vertaler mogen gebruiken.

De noodzaak van een beëdiging volgt alleen al uit het feit dat bij instanties of voor de rechtbank vaak zaken aan het licht komen die onder de geheimhoudingsplicht van alle aanwezigen vallen. De tolken en vertalers moeten dus niet alleen deskundig zijn, maar ook een bepaalde persoonlijke integriteit bezitten. Bovendien is het vooral bij rechtszaken of bij een politieverhoor heel belangrijk dat de tolk de vakterminologie zeer goed kent, want zelfs kleine vertaalfouten kunnen hier grote gevolgen hebben.

Last but not least zijn instanties en rechtbanken verplicht ervoor te zorgen dat de betrokkenen alles waarover wordt gesproken ook kunnen verstaan. Daarom is de aanwezigheid van een beëdigde tolk van essentieel belang bij rechtszaken of procedures waar buitenlanders bij betrokken zijn, of als vluchtelingen of migranten met weinig kennis van de taal van het gastland worden ondervraagd of gehoord.

Niet-bindende aanvraag
Aanvraag voor tolken

Wij vinden voor u de juiste gerechtstolk!

Het vinden van een gerechtstolk die voor u in de rechtbank tolkt en die voldoet aan alle eisen op het gebied van opleiding en vaardigheden, ligt in een federaal land als Duitsland anders dan in Nederland. Afhankelijk van de deelstaat wordt een tolk of vertaler door de rechtbank beëdigd, benoemd of gemachtigd. Het zijn verschillende aanduidingen die allemaal hetzelfde betekenen. U heeft dus een tolk nodig die ofwel beëdigd, benoemd of gemachtigd is en die ook nog tolkt in de talencombinatie die u nodig heeft.

Naast de vaardigheden spelen bij een gerechtstolk natuurlijk ook de persoonlijke eigenschappen een grote rol. Vertrouwen, goed contact en wederzijds respect bepalen niet alleen de relatie tussen advocaat en de persoon die gehoord moet worden of gedagvaard is; ook met de gerechtstolk moet er als het even kan een “klik” zijn.

Daarnaast is het belangrijk dat de gerechtstolk de eed in een beëdigingsprocedure bij de rechtbank al heeft afgelegd, want daarmee is aangetoond dat hij bekwaam is om te tolken voor de rechtbank.

Gerechtstolken van Lingua-World hebben al deze kwaliteiten. Zij tolken uit en in alle talen en hebben een gedegen juridische basisopleiding, waardoor zij zelfs moeilijke juridische termen accuraat kunnen vertolken. Zij zijn discreet en zowel persoonlijk als vakinhoudelijk echte professionals. Stuur ons uw aanvraag en vermeld ook de rechtbank, dan kiezen wij de passende gerechtstolk voor u!

Uit alle talen – in alle talen

Voor een vertaling van een getuigenverklaring in het Engels, Turks, Arabisch of Frans, of als u contact moet opnemen met een overheidsinstantie in Berlijn, Hamburg, München of Stuttgart – zodra het officieel moet en u de hulp van een tolk nodig hebt, is het beter niets aan het toeval over te laten en niet zomaar iemand te kiezen. Als u zelf medewerker van een overheidsinstantie bent geldt dat natuurlijk helemaal, want dan hebt u een zorgplicht en alleen met ervaren beëdigde tolken vermijdt u pijnlijke fouten.

Wat het betekent als er in dit verband fouten worden gemaakt, bleek bijvoorbeeld in juli 2019, toen een proces wegens moord bij de arrondissementsrechtbank van Bremen moest worden onderbroken, omdat de ingeschakelde vertaler Koerdisch sprak en geen Turks, zoals eigenlijk vereist was. (1)

Bij Lingua-World schakelen wij als tolk alleen moedertaalsprekers in, die vertrouwd zijn met de finesses van de taal waaruit of waarin ze vertalen. Wij verzorgen alle wereldtalen en daarnaast ook vele kleine talen en dialecten. Door ons ingeschakelde beëdigde tolken zijn neutraal en hebben een geheimhoudingsplicht.

Altijd goed bereikbaar: onze vestigingen

In onze vertaalbureaus in Keulen, Aken, Berlijn, Bremen, Dresden, Düsseldorf, Essen, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München, Neurenberg, Regensburg, Stuttgart en Wenen adviseren onze gekwalificeerde medewerkers u graag.

Via het contactformulier kunt u snel en eenvoudig een beëdigde tolk voor uw kwestie en de gewenste talencombinatie aanvragen. Of stuur ons een e-mail, dan kunt u 24/7 contact met ons opnemen en ook in dringende gevallen een beroep doen op onze diensten.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wij adviseren u graag verder!

Neem contact op met ons

(1) Verwijzing: https://www.weser-kurier.de/bremen/bremen-stadt_artikel,-prozess-am-bremer ...

open menu affaire +49 221 941030