Zum HauptmenüZum Inhalt

Juridische vertalingen: Beëdigde vertalingen door professionals

Officiële juridische vertalingen door beëdigde en door het gerecht toegelaten vertalers

Het ene rechtssysteem is het andere niet; en het ene contract is het andere niet
Het vertalen van juridische documenten vereist absolute professionaliteit van de vertaler; dubbelzinnige of onnauwkeurige formuleringen zijn namelijk ontoelaatbaar. Dergelijke vertalingen zouden namelijk onontvankelijk kunnen worden verklaard. De vertaler moet niet alleen over perfecte taalkundige kwaliteiten beschikken, maar hij moet ook een grondige kennis van de rechtssystemen van de bron- en doeltaal hebben. Lingua-World beschikt over een globaal netwerk van gekwalificeerde en beëdigde vertalers en tolken die bovendien moedertaalsprekers zijn en toegelaten zijn om juridische teksten te vertalen.

De vertalers die bij Lingua-World juridische vertalingen maken, zijn juristen en hooggekwalificeerde beëdigde vertalers en tolken. Ze beheersen dan ook niet alleen de juridische subtiliteiten van de rechtssystemen in het bron- en doelland, maar ook de linguïstische finesses van de bron- en doeltaal. 

Beëdigde juridische vertalingen

 • officiële vertalingen door beëdigde vertalers (door de rechtbank beëdigd)
 • rechterlijke besluiten, gerechtelijke stukken en aanklachten
 • verzoeken om rechtshulp, juridische formulieren en processen-verbaal van verhoren
 • vonnissen en arrestatiebevelen
 • wetteksten
 • zakelijke teksten zoals balansen, jaarverslagen, officiële beschrijvingen van patenten
 • contracten, formulieren en oorkondes
 • beëdigde tolken die voor het gerecht tolken
 • kortom, beëdigde vertalingen van allerlei juridische teksten in alle talen

Bij Lingua-World kunt u terecht voor beëdigde vertalingen van documenten en oorkondes. Die vertalingen kunt u dan bij instanties en rechtbanken voorleggen, zowel in het binnen- als buitenland. De vertalingen worden in de respectievelijke talen door beëdigde vertalers beëdigd. Notarisatie en legalisering enz. zijn op aanvraag inbegrepen.

Hoe kunnen we bij Lingua-World juridisch "nauwkeurige" vertalingen waarborgen?

Elk rechtssysteem heeft een eigen filosofie van recht, gerechtigheid, moraal en waardebegrip. Het Romeins recht, dat in belangrijke mate het Nederlands en Belgisch recht heeft beïnvloed, onderscheidt zich bijvoorbeeld in enkele wezenlijke punten van het Amerikaanse systeem ("case law"). Die verschillen betreffen niet alleen vonnissen, maar ook gerechtelijke procedures.  Lingua-World staat voor correcte juridische vertalingen, en dus identieke inhouden van de bron- en doeltekst.

Juridische domeinen voor juridische vertalingen bij Lingua-World:

 • arbeidsrecht
 • internationaal recht
 • bouwrecht
 • EU-recht
 • familierecht
 • mededingingsrecht
 • fiscaal recht
 • strafrecht
 • verkeersrecht
 • verzekeringsrecht
 • contracten
 • contractenrecht
 • handelsrecht
 • privaatrecht
 • douanewetgeving

Lingua-World onderscheidt zich van andere vertaalbureaus doordat we de afgesproken levertermijnen stipt nakomen, flexibel en snel werken, alle gegevens geheimhouden en uitsluitend moedertaalsprekers inzetten. Elke aanvraag wordt uitgebreid geanalyseerd zodat we kunnen ingaan op uw individuele behoeften en een dienstenpakket op maat kunnen samenstellen. Zo wordt ook de kwaliteit van het eindproduct verzekerd.  Ons gekwalificeerd team staat u met raad en daad bij.

Als extra service kunnen we een proefvertaling voor u maken. Nog voor u een bestelling plaatst, kunt u er zich zo van gewissen dat we over de nodige competenties beschikken om gespecialiseerde teksten uit alle vakgebieden te vertalen. 

Neem contact met ons op en we geven u graag advies.

open menu affaire +49 221 941030